TV-serie

ADRA

ADRA

ADRA er Adventistkirkens globale utviklings- og nødhjelpsorganisasjon, et nettverk som er etablert i ca. 130 land.

ADRA gir hjelp uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn eller politisk og religiøs tilhørighet.

ADRAs visjon er en verden uten urettferdighet og fattigdom der hvert individ kan utøve sin rett til å nå sitt potensial og leve et verdig liv.

Del

Nye episoder

24. juni 2016

Utdanning er en rettighet for alle barn. I Etiopia gir ADRA bl.a. videreutdanning til lærere, bygger skoler og legger til rette for funksjonshemmede barn som ellers ville bli holdt utenfor. Bli kjent med ADRAs arbeid!

24. juni 2016

Bli med til Etiopia og bli kjent med Shamsia! Shamsia elsker å gå på skolen, men hun har også mange oppgaver som må gjøres hjemme. Lærerne på Shamsias skole har fått utdanning av ADRA. Nå har det blitt mye morsommere å gå på skolen!

10. oktober 2013

I Øst-Afrika er det ikke kultur for at jenter skal få skolegang. Familier må ofte gifte bort sine døtre i ung alder for å få betalt for dem i form av kuer. ADRA samarbeider med lokalbefolkningen for å få jentene inn i klasserommene.

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!