TV-serie

ADRA

ADRA

ADRA er Adventistkirkens globale utviklings- og nødhjelpsorganisasjon, et nettverk som er etablert i ca. 130 land.

ADRA gir hjelp uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn eller politisk og religiøs tilhørighet.

ADRAs visjon er en verden uten urettferdighet og fattigdom der hvert individ kan utøve sin rett til å nå sitt potensial og leve et verdig liv.

Del

Nye episoder

7. september 2017

7, 5 millioner barn og voksne i Sør-Sudan er i behov av humanitær assistanse. Mange er på flukt fra vold og krig. Men barna trenger skolegang og håp om en framtid!

7. september 2017

Hva skjer når barn må flykte hjemmefra og bo i et annet land? Hvordan opplever de det? Hva er viktigst i livet?

24. juni 2016

Utdanning er en rettighet for alle barn. I Etiopia gir ADRA bl.a. videreutdanning til lærere, bygger skoler og legger til rette for funksjonshemmede barn som ellers ville bli holdt utenfor. Bli kjent med ADRAs arbeid!

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!