TV-serie

ADRA

ADRA

ADRA er Adventistkirkens globale utviklings- og nødhjelpsorganisasjon, et nettverk som er etablert i ca. 130 land. ADRA gir hjelp uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn eller politisk og religiøs tilhørighet.

ADRAs visjon er en verden uten urettferdighet og fattigdom der hvert individ kan utøve sin rett til å nå sitt potensial og leve et verdig liv.

Nye episoder

10. november 2017

Gjennom ADRA / SABU drar en gjeng til Nepal for å jobbe, leke og vise solidaritet.

7. september 2017

7, 5 millioner barn og voksne i Sør-Sudan er i behov av humanitær assistanse. Mange er på flukt fra vold og krig. Men barna trenger skolegang og håp om en framtid!

7. september 2017

Hva skjer når barn må flykte hjemmefra og bo i et annet land? Hvordan opplever de det? Hva er viktigst i livet?

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!