Episode

ADRA - Utdanning for utvikling

ADRA - Utdanning for utvikling

I Øst-Afrika er det ikke kultur for at jenter skal få skolegang. Familier må ofte gifte bort sine døtre i ung alder for å få betalt for dem i form av kuer. ADRA samarbeider med lokalbefolkningen for å få jentene inn i klasserommene.

16 VISNINGER Del 3

Repriser

mandag 22.05.2017 12:03 - 12:29
mandag 22.05.2017 12:55 - 1:21
mandag 22.05.2017 1:46 - 2:12
mandag 22.05.2017 2:37 - 3:03
mandag 22.05.2017 3:28 - 3:54
lørdag 28.04.2018 4:00 - 4:26
lørdag 28.04.2018 4:51 - 5:17
lørdag 28.04.2018 5:43 - 6:09
lørdag 28.04.2018 6:34 - 7:00
lørdag 28.04.2018 7:26 - 7:52
Sendetid

søndag, 21. mai 2017 / 11:12 - 11:38

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!