Episode

Luther 500 - Radikal bibeloversetter

Luther 500 - Radikal bibeloversetter

Latin var det vitenskapelige språket i middelalderen. Luther var opptatt av å gi Bibelens ord til menigmann. Etter at Luther var blitt bannlyst, ble han bortført til en bortgjemt borg. Der oversatte han Det nye testamentet til tysk.

94 VISNINGER Del 2

Repriser

onsdag 22.11.2017 3:17 - 3:40
fredag 24.11.2017 4:29 - 4:52
fredag 24.11.2017 5:23 - 5:46
fredag 24.11.2017 6:16 - 6:39
fredag 24.11.2017 7:10 - 7:33
fredag 24.11.2017 8:03 - 8:26
fredag 24.11.2017 8:57 - 9:20
fredag 24.11.2017 9:50 - 10:13
fredag 24.11.2017 10:44 - 11:07
fredag 24.11.2017 11:38 - 12:01
Sendetid

onsdag, 22. november 2017 / 2:24 - 2:47

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!