Episode

Luther 500 - Troen alene

Luther 500 - Troen alene

Luther insisterte på at det er ved troen alene mennesket kan ta imot Guds nåde. Læren om troen alene som menneskets måte å ta imot Guds nåde, er blitt en vesentlig del av det vi tenker på som kjernen i luthersk og bibelsk tro.

115 VISNINGER Del 3

Repriser

tirsdag 28.11.2017 9:41 - 10:04
tirsdag 28.11.2017 10:34 - 10:57
tirsdag 28.11.2017 11:26 - 11:49
tirsdag 28.11.2017 12:18 - 12:41
tirsdag 28.11.2017 1:10 - 1:33
tirsdag 28.11.2017 2:02 - 2:25
tirsdag 28.11.2017 2:54 - 3:17
tirsdag 28.11.2017 3:47 - 4:10
tirsdag 28.11.2017 4:39 - 5:02
tirsdag 28.11.2017 5:31 - 5:54
Sendetid

tirsdag, 28. november 2017 / 8:49 - 9:12

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!