Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

58 VISNINGER Del 2

Repriser

fredag 29.12.2017 08:09 - 08:33
fredag 29.12.2017 09:04 - 09:28
fredag 29.12.2017 09:59 - 10:23
fredag 29.12.2017 10:54 - 11:18
fredag 29.12.2017 11:49 - 12:13
fredag 29.12.2017 12:44 - 13:08
fredag 29.12.2017 13:39 - 14:03
fredag 29.12.2017 14:34 - 14:58
fredag 29.12.2017 15:29 - 15:53
fredag 29.12.2017 16:24 - 16:48
Sendetid

fredag, 29. desember 2017 / 07:14 - 07:38

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!