Episode

Luther 500 - Radikal bibelbruker

Luther 500 - Radikal bibelbruker

Luther var ikke det minste imponert over pavens autoritet. For Luther var Bibelen den øverste myndighet i alle ting. Det Luther talte og skrev, basert på Bibelen, var sprengstoff som rystet den mektige kirken i sine grunnvoller.

99 VISNINGER Del 2

Repriser

fredag 16.02.2018 3:16 - 3:40
fredag 20.04.2018 4:29 - 4:53
fredag 20.04.2018 5:23 - 5:47
fredag 20.04.2018 6:16 - 6:40
fredag 20.04.2018 7:10 - 7:34
fredag 20.04.2018 8:04 - 8:28
fredag 20.04.2018 8:58 - 9:22
fredag 20.04.2018 9:52 - 10:16
fredag 20.04.2018 10:46 - 11:10
fredag 20.04.2018 11:40 - 12:04
Sendetid

fredag, 16. februar 2018 / 1:54 - 2:18

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!