Episode

Luther 500 - Radikal bibeloversetter

Luther 500 - Radikal bibeloversetter

Latin var det vitenskapelige språket i middelalderen. Luther var opptatt av å gi Bibelens ord til menigmann. Etter at Luther var blitt bannlyst, ble han bortført til en bortgjemt borg. Der oversatte han Det nye testamentet til tysk.

94 VISNINGER Del 2

Repriser

fredag 23.02.2018 02:59 - 03:22
fredag 27.04.2018 04:36 - 04:59
fredag 27.04.2018 05:35 - 05:58
fredag 27.04.2018 06:35 - 06:58
fredag 27.04.2018 07:35 - 07:58
fredag 27.04.2018 08:35 - 08:58
fredag 27.04.2018 09:35 - 09:58
fredag 27.04.2018 10:35 - 10:58
fredag 27.04.2018 11:35 - 11:58
fredag 27.04.2018 12:35 - 12:58
Sendetid

fredag, 23. februar 2018 / 01:38 - 02:01

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!