Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

58 VISNINGER Del 2

Repriser

mandag 12.03.2018 2:33 - 2:57
mandag 12.03.2018 4:40 - 5:04
mandag 12.03.2018 6:47 - 7:11
mandag 12.03.2018 8:53 - 9:17
mandag 12.03.2018 11:00 - 11:24
tirsdag 13.03.2018 1:07 - 1:31
tirsdag 13.03.2018 3:13 - 3:37
torsdag 29.03.2018 4:00 - 4:24
torsdag 29.03.2018 5:22 - 5:46
torsdag 29.03.2018 6:44 - 7:08
Sendetid

mandag, 12. mars 2018 / 12:26 - 12:50

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!