Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

58 VISNINGER Del 2

Repriser

tirsdag 13.03.2018 01:07 - 01:31
tirsdag 13.03.2018 03:13 - 03:37
torsdag 29.03.2018 04:00 - 04:24
torsdag 29.03.2018 05:22 - 05:46
torsdag 29.03.2018 06:44 - 07:08
torsdag 29.03.2018 08:06 - 08:30
torsdag 29.03.2018 09:28 - 09:52
torsdag 29.03.2018 10:50 - 11:14
torsdag 29.03.2018 12:12 - 12:36
torsdag 29.03.2018 13:34 - 13:58
Sendetid

mandag, 12. mars 2018 / 23:00 - 23:24

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!