Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

58 VISNINGER Del 2

Repriser

onsdag 06.06.2018 10:43 - 11:07
onsdag 06.06.2018 11:37 - 12:01
onsdag 06.06.2018 12:31 - 12:55
onsdag 06.06.2018 13:24 - 13:48
onsdag 06.06.2018 14:18 - 14:42
onsdag 06.06.2018 15:11 - 15:35
onsdag 06.06.2018 16:05 - 16:29
onsdag 06.06.2018 16:58 - 17:22
onsdag 06.06.2018 17:52 - 18:16
onsdag 06.06.2018 18:46 - 19:10
Sendetid

onsdag, 6. juni 2018 / 09:50 - 10:14

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!