Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

58 VISNINGER Del 2

Repriser

lørdag 04.08.2018 16:56 - 17:20
lørdag 04.08.2018 17:50 - 18:14
lørdag 04.08.2018 18:43 - 19:07
lørdag 04.08.2018 19:37 - 20:01
lørdag 04.08.2018 20:30 - 20:54
lørdag 04.08.2018 21:23 - 21:47
lørdag 04.08.2018 22:17 - 22:41
lørdag 04.08.2018 23:10 - 23:34
søndag 05.08.2018 00:04 - 00:28
søndag 05.08.2018 00:57 - 01:21
Sendetid

lørdag, 4. august 2018 / 16:03 - 16:27

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!