Episode

Bibelstudier - Paulus: Hedningenes apostel

Bibelstudier - Paulus: Hedningenes apostel

Vranglærere hadde utfordret Paulus’ plan om å la hedningene slutte seg til menigheten på grunnlag av tro. Men Paulus så at de angrep selve kjernen i evangeliet. Derfor måtte han ta affære. Svaret ble Galaterbrevet.

67 VISNINGER Del 3
Sendetid

lørdag, 1. juli 2017 / -

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!