Inntrykk fra Egypt

Sinai-halvøya i Egypt er uløselig knyttet til Bibelens fortelling om jødenes utgang av Egypt og hvordan Gud ga de ti bud. I den ville, karrige og ugjestmilde naturen ligger St. Katarinaklosteret. Vi tar deg med til dette området og viser deg tilknytningen til bibelhistorien.

 
Inntrykk fra Jordan

Jordan er et av de bibelske landene. Viktige deler av bibelhistorien skjedde i Jordan. I denne serien gir vi deg noen glimt inn i landskapet og historiene som utspant seg i Jordan. Du får en bedre forståelse av Bibelens historier når du vet hvordan det ser ut der det skjedde.

 
Bibelstudier - I smeltedigelen med Kristus

På korset bar Jesus "våre smerter" (Jes 53,4) - alle sammen. Det er den mest utrolige handlingen i universets historie.

 
Inntrykk fra Jordan (11) - Søskenkrangel
 

Inntrykk fra Jordan / 30. september 2022

Tor forteller om søskenrivaleriet hos tvillingbrødrene Jakob og Esau.

 
Inntrykk fra Jordan (10) - Jerash
 

Inntrykk fra Jordan / 30. september 2022

I ruinene av oldtidsbyen Jerash står Tor mellom søylene i en av handlegatene.

 
Inntrykk fra Jordan (9) - Jakobs reise
 

Inntrykk fra Jordan / 30. september 2022

Tor står ved elven Jabbok og deler historien om Jakobs reise.

 

Hope Channel Norge mobiliserer nå til ny aksjon i sosiale medier i 2022. Sosiale...

 

The Bible Trivia Game!

 

Hope Channel Norge mobiliserer nå til ny aksjon i sosiale medier i 2021. Sosiale...

 

Sosiale medier